Golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki! 1.Pepundhen 2.Hanggung 3.Sesepuh 4.Pepoyaning 5.Kanugrahan 6.Kasarasan 7.Kinabekten 8.Dipunpandhegani 9.Paripurna\ 10.Wekdal Wangsulan: 1.Pepundhen :

Golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki!
1.Pepundhen
2.Hanggung
3.Sesepuh
4.Pepoyaning
5.Kanugrahan
6.Kasarasan
7.Kinabekten
8.Dipunpandhegani
9.Paripurna\
10.Wekdal
Wangsulan:
1.Pepundhen : Kang diurmati (tumrap uwong)
2.Hanggung : Tansah
3.Sesepuh : Wong kang wis tuwa umure
4.Pepoyaning : Kang dikandhakake
5.Kanugrahan : Anugrah, ganjaran
6.Kasarasan : Kesehatan
7.Kinabekten : Kula bekteni
8.Dipunpandhegani : Dipimpin
9.Paripurna : Rampung
10.Wekdal : Wektu
—————-#—————-