Diketahui koordinat titik A(-1, 9, 8), B(6,

Diketahui koordinat titik A(-1, 9, 8), B(6, 2, 1), dan C(2, -2, 3). Titik P pada AB sehingga AP : PB = 4 : 3 dan titik Q pada BC sehingga BC : CQ = -5 : 3. Tentukan koordinat titik P dan Q!
Jawab:
A(-1, 9, 8), B(6, 2, 1), dan C(2, -2, 3)
AP : PB = 4 : 3
BC : CQ = -5 : 3
P pada AB dengan m = 4 dan n = 3

Jadi P(3, 5, 4)

Q pada BC dengan m = -5 dan n = 3

Jadi Q(-4, -8, 6)

—————-#—————-