Diketahui persegi panjang PQRS. Titik A merupakan

Diketahui persegi panjang PQRS. Titik A merupakan titik tengah QR. Titik B pada PA sehingga PB : BA = 2 : 1. PQ = u dan QR = v.
a.Nyatakan QB dalam ū dan v!
b.Tunjukkan bahwa Q, B, dan S kolinear!
c.Tentukan perbandingan QB : BS!
Jawab:
PQ = u dan QR = v
PB : BA = 2 : 1

—————-#—————-