Tuliskan persamaan reaksi setaranya! Gas etana (C2H6) dibakar

Tuliskan persamaan reaksi setaranya!
Gas etana (C2H6) dibakar dengan oksigen menjadi gas karbondioksida dan air.
Pembahasan:
Etana + oksigen → karbondioksida + air
C2H6(g) + 7/2 O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l)
2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(l)
—————-#—————-