Dua dadu dilempar undi bersamaan. Peluang muncul

Dua dadu dilempar undi bersamaan. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 5 atau 11 adalah ….
A.1/9
B.1/6
C.¼
D.1/3
Pembahasan:
Jumlah 5 = {(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)} = ada 4
Jumlah 11 = {(5, 6), (6, 5)} = ada 2
S = 6 x 6 = 36
Peluang 5 atau 11 
= 4 + 2/36
= 6/36
= 1/6
Jawaban: B