Urutan yang benar dalam daur hidup lumut adalah

Pengaliran keturunan pada lumut dikenal adanya :
1. Tumbuhan lumut
2. Spora
3. Protonema
4. Sporogonium

Urutan yang benar dalam daur hidup lumut adalah

A. 1 – 3 – 2 – 4 B. 2 – 1 – 3 – 4 C. 2 – 3 – 1 – 4 D. 2 – 3 – 4 – 1 E. 2 – 4 – 4 – 1

2 – 3 – 1 – 4 (Spora – Protonema – Tumbuhan Lumut – Sporogonium)